██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗     ██╗  ███████╗██████╗ ███████╗██╗ ██╗███████╗███████╗    
╚██╗██╔╝ ╚════██║██╔════╝    ██╔╝  ██╔════╝██╔══██╗╚════██║╚██╗██╔╝██╔════╝██╔════╝    
 ╚███╔╝█████╗ ██╔╝███████╗    ██╔╝   ███████╗██████╔╝  ██╔╝ ╚███╔╝ ███████╗███████╗    
 ██╔██╗╚════╝██╔╝ ██╔═══██╗   ██╔╝   ╚════██║██╔═══╝  ██╔╝ ██╔██╗ ╚════██║╚════██║    
██╔╝ ██╗   ██║ ╚██████╔╝  ██╔╝    ███████║██║    ██║ ██╔╝ ██╗███████║███████║    
╚═╝ ╚═╝   ╚═╝  ╚═════╝   ╚═╝    ╚══════╝╚═╝    ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚══════╝ 
...Małe i duże zajawki Iksa ;)   

********************************************************************************


Strona w budowie


Legenda:

[SP7XSS] Zajawki krótkofalarskie

[X-76] Zajawki ogólnoiksowe

[EL] Zajawki elektroniczne

[PEWPEW] Zajawki strzeleckie

********************************************************************************

[INSTA] [FB] [QRZ]

********************************************************************************

Czas wejścia to: 20-05-2024 21:17:06

Wejście z: DOMENA: ec2-3-229-117-191.compute-1.amazonaws.com IP: 3.229.117.191

Strona załadowała się w: 0,0284s